Nowe Łomianki

Kandydaci do Rady Miejskiej z okręgu wyborczego nr 3

W skład okręgu wchodzą sołectwa w gminie Łomianki
Łomianki Dolne, Łomianki Chopina, , Dziekanów Leśny, Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Kiełpin, Kępa Kiełpińska, Sadowa