Nowe Łomianki

Kandydaci do Rady Miejskiej z okręgu wyborczego nr 1

W skład okręgu wchodzą osiedla w mieście Łomianki:
Buraków, Dąbrowa Leśna, Dąbrowa Rajska, Dąbrowa Zachodnia, os Równoległa, os. Baczyńskiego, os. Majowe, os. Prochownia i wieś Dąbrowa