Nowe Łomianki

Mieszkam od 36 lat w Dąbrowie Leśnej. Znam doskonale wszystkie problemy mieszkańców naszego osiedla. Od zawsze jestem aktywna społecznie. Zajmowałam się przez wiele wychowaniem dzieci i młodzieży z Dąbrowy Leśnej.

Musimy zbudować drogi w kwartale ulic od ul. Brukowej do ul. Borzochatego pomiędzy Dolną a Długą.

Chce zająć się ochroną i odrestaurowaniem zabytkowego budynku po Domu Dziecka przy ul. Pionierów. Stworzyć tam miejsce spotkań dla młodych.

Chciałabym poprawić komunikację miejską pomiędzy Dąbrową Leśną i Warszawą oraz połączenie do Łomianek

Będą zabiegać o rozwój ścieżek rowerowych w Łomiankach i połączenie ich z sąsiednimi gminami.