Nowe Łomianki

Program wyborczy

Infrastruktura:

 • Drogi, drogi, drogi (80 dróg w gminie)- wykup, projekt, budowa, oświetlenie koszt – 100 mln zł
 • Szkoła Łomianki Dolne – 50 mln zł
 • Żłobek, Przedszkole, Dom Seniora – 40 mln zł
 • Wymiana piecy, dofinansowanie przyłączy wod-kan- 10 mln zł
 • Budynek komunalny – 15 mln zł
 • Koszt kanalizacji – 40 mln zł
 • Koszt zakupu autobusów – 30 mln zł
 • Budowa OPS, jadłodajnia, łaźnia – 15 mln zł

Razem 300 mln zł wciągu 5 lat budżet wyniesie ok 1 250 mln zł, wydatki na infrastrukturę wyniosą więc ok 24%

Sprawy społeczne:

 • Powołanie pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez nocne patrole
 • Bitwa pod Łomiankami
 • Przejściowe miejsce pobytu dla zaginionych zwierząt
 • Rozbudowa ścieżek rowerowych
 • Budowa świetlic miejskich w:
  • Dziekanowie Bajkowym,
  • Łomianki Chopina,
 • Więcej zieleni szczególnie w przestrzeni publicznej
 • Remont tzw. Domu Dziecka w Dąbrowie L. ul. Pionierów