Nowe Łomianki

Kandydaci do Rady Miejskiej z okręgu wyborczego nr 2

W skład okręgu wchodzą osiedla w mieście Łomianki:
os. Łomianki Górne, os. Łomianki Centralne, os Łomianki Stare, os. Pawłowo, os. Trylogii, os. Powstańców