Nowe Łomianki

Nazywam się Paweł Bogdański, moją codzienną działalnością jest zarządzanie dwoma parkingami lotniskowymi oraz prowadzenie treningów dla grup dziecięcych w miejscowym klubie piłkarskim KS Łomianki. Dodatkowo, angażuję się w organizację półkolonii i obozów sportowych dla młodzieży.

W roku 2018 miałem przyjemność być jednym z organizatorów „Łomiankowskiej Ligi Piłkarskiej”, która z powodzeniem organizowała cykl turniejów dla mieszkańców naszej gminy, integrując lokalną społeczność poprzez pasję do futbolu.

Pochodzę z Łomianek, gdzie moja rodzina od wielu pokoleń jest związana z samorządem. Mój pradziadek, Antoni Bogdański, pełnił funkcję ostatniego przedwojennego wójta gminy Młociny, do której wówczas należały Łomianki. W 1990 roku, w pierwszych wolnych i demokratycznych wyborach, mój wujek, Cezary Bogdański, został wybrany radnym, rozpoczynając tym samym swoją działalność publiczną.

Piłka nożna oraz wędkarstwo są moimi pasjami, które staram się przekazać młodszym pokoleniom, prowadząc treningi i wspierając rozwój sportowy naszej społeczności.

Moim głównym celem jest budowanie aktywnego społeczeństwa, w którym każdy mieszkaniec Łomianek może rozwijać swoje zainteresowania sportowe. Dążę do pełnego wykorzystania infrastruktury sportowej naszej gminy poprzez regularną organizację imprez sportowych dla mieszkańców, które integrują społeczność i promują zdrowy styl życia.

 

Jako radny chciałbym:

1. Sportowe Łomianki

Pragnę uczynić nasze miasto bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców poprzez stworzenie miejsca rekreacji dostępnego przez cały rok!

Aktualne lodowisko działa tylko przez 3 miesiące, pozostałe 9 stoi puste. Dlatego proponuję zamontowanie polipropylenowej nawierzchni, dzięki czemu możemy korzystać z obiektu przez cały rok!

Lodowisko (Grudzień – Marzec) zmienia się w Wielofunkcyjne boisko (Marzec – Grudzień), oferujące szeroki wachlarz aktywności:

· Rolkowisko
· Koszykówka
· Unihokej
· 2 boiska do Pickleball
· Piłka nożna
· Tor przeszkód „hobby horse”

2. Bezpieczeństwo

Należy rozszerzyć systemy monitoringu wizyjnego, zwiększyć obecność policji na ulicach, prowadzić działania edukacyjne na temat bezpieczeństwa oraz poprawić oświetlenie publiczne w ciemnych obszarach. Współpraca z lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi również jest kluczowa w budowaniu bezpieczniejszego środowiska miejskiego.

3. Nowe Inwestycje

Żłobek miejski

Brak miejskiego żłobka jest poważnym problemem dla wielu rodzin. Pomimo rosnącej liczby dzieci, infrastruktura opieki nie nadąża. Brak żłobka miejskiego zmusza rodziców do korzystania z drogich prywatnych placówek. Ten problem szczególnie dotyka rodzin o ograniczonych zasobach finansowych. Miasto powinno podjąć działania, aby wybudować nową placówkę.

4. Poprawa jakości dróg

Stan dróg w Łomiankach pozostawia wiele do życzenia. Wiele ulic jest pełnych wybojów i nierówności. Brakuje też odpowiedniej infrastruktury drogowej, co sprawia trudności w przemieszczaniu się pieszych i kierowców. Poprawa dróg powinna być priorytetem władz, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczne warunki podróży oraz poprawić wizerunek miasta.