Nowe Łomianki

Piotr Rusiecki

Mieszkam w Łomiankach od urodzenia. Tutaj – od pokoleń – mieszka moja rodzina.

Jestem mężem i ojcem: mam dwóch dorosłych synów, a moja żona Magdalena z wykształcenia jest psychologiem. Posiadam wykształcenie wyższe – ukończyłem studia na kierunku zarządzanie i marketing, choć pracę magisterską pisałem w zakresie psychologii podejmowania decyzji przy Instytucie Psychologii PAN.

Od wielu lat związany jestem z działalnością w samorządzie. Od 2006 roku byłem radnym miejskim, a w poprzednich dwóch kadencjach (przez 8 lat) – wiceburmistrzem Łomianek.

Podlegały mi kluczowe wydziały odpowiedzialne za rozwój miasta, w tym obydwie spółki miejskie. Nadzorowałem wszystkie gminne inwestycje, m.in.

  • budowę szkoły w Dąbrowie Leśnej,
  • planowanie i budowę sieci przedszkoli publicznych,
  • rozbudowę szkoły w Dziekanowie Polskim i w Dziekanowie Leśnym.

 

Osobiście nadzorowałem wybudowanie ponad 80 dróg, kilku placów zabaw, parku miejskiego przy ul. Fabrycznej, lodowiska przy ICDS, boisk orlik oraz stadionu miejskiego.

Doprowadziłem też do uporządkowania gospodarki przestrzennej, wprowadzając prawie 30 planów zagospodarowania dla całych Łomianek. Dzięki temu nie ma już możliwości na samowolkę budowlaną na tzw. wz-tki.

To mojemu zespołowi udało się w tym czasie pozyskać z funduszy unijnych i dotacji zewnętrznych blisko 70 mln złotych, m.in. na kanalizację i wodociągi oraz ścieżki rowerowe, boiska, lodowisko. Zrealizowaliśmy z tego: 71 km kanalizacji, 79 km wodociągów i 12 km ścieżek rowerowych.

Wiele moich koncepcji zostało w Łomiankach wdrożonych i funkcjonuje do dziś, m.in. I strefa biletowa ZTM Warszawa (wygoda, tańsze bilety).

Wprowadziłem wówczas w gminie szereg działań społecznych, takich jak:

  • rajdy rowerowe,
  • „Potańcówki na deskach”,
  • cykl „Poznaj naszych przedsiębiorców”.
  • Nasz bieg Łomianek im. Ireny Szewińskiej
  • kolejne rekonstrukcje bitwy pod Łomiankami z 1939 roku gwarantowały najlepszą promocję gminy w całej Polsce.

 

Zależy mi, aby w naszej gminie się działo i aby nasi mieszkańcy byli dumni, że są z Łomianek.