Nowe Łomianki

Mam 40 lat i jestem ojcem szóstki dzieci. W Łomiankach mieszkam od urodzenia.

Od dwóch kadencji (2014-2018 oraz 2018-20424) jako radny działam na rzecz Łomianek.

Moje doświadczenie i determinacja pozwalają mi skutecznie reprezentować Państwa interesy.

Będąc radnym moimi priorytetami będą:

  • poprawa infrastruktury drogowej naszego miasta,
  • budowa kolejnych szkół, przedszkoli oraz żłobka,
  • wspieranie aktywizacji społecznej osób starszych.

 

Moje działania będą skupione na budowaniu silnych i nowoczesnych Łomianek.

www.radny.bartoszewski.pl