Nowe Łomianki

Nazywam się Joanna Roszkowska. Jestem mieszkanką Łomianek od urodzenia.  Ukończyłam ASP w Warszawie, Wydział Wzornictwa przemysłowego. Od ponad 30 lat prowadzę własny biznes, angażuję się społecznie. Jest założycielką „Stowarzyszenia Łomianki Razem” działającego przeciw budowie trasy S7przez środek Łomianek. Wierzę, że aktywne działania na rzecz naszej społeczności przyniosą korzyści wszystkim jej członkom, bo w grupie jest siła sprawcza.

Jako Radna Miejska w latach 2014 -2018 byłam Przewodniczącą Komisji Planowania Przestrzennego. Nasze prace doprowadziły do pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego całych Łomianek. Dzięki temu likwidowaliśmy wydawanie pozwoleń na budowę na WZ-ki. Podczas mojej kadencji została też wybudowana szkoła podstawowa w Dąbrowie Leśnej, przedszkole, place zabaw, zmodernizowane zostały szkoły, kilkadziesiąt kilometrów kanalizacji i wodociągów.

Będąc radną będę działała jak poprzednio, na rzecz poprawy dojazdu do Warszawy, wspierając działania na rzecz przyspieszenia budowy trasy S7, która stanie się obwodnicą Łomianek.Tylko to pozwoli na przesunięcie części ruchu drogowego poza Łomianki i tym samym udrożni dojazd do Warszawy.