Nowe Łomianki

Przed 25-ci laty znalazłem swoje miejsce na ziemi w Łomiankach.

Praca na rzecz ludzi, szczególnie najsłabszych, zawsze była i jest dla mnie priorytetem.
I tak: do czasu wyboru na radnego w 2014 r byłem prezesem Stowarzyszenia Dobro Wspólne.

W kadencji 2014-2018 pełniłem funkcję szefa Klubu Radnych Łomianki, a od 10 lat jestem Przewodniczącym Zarządu Osiedla Powstańców.


Dzięki dobrej współpracy z władzami Gminy zrealizowaliśmy całkowitą przebudowę i modernizację wszystkich ulic na Osiedlu Powstańców, to poprawiło w zdecydowany sposób komfort życia mieszkańców. Aktualnie pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej Solidarności w Agencji Mienia Wojskowego Sinevia, jednej z największych organizacji zakładowych w Regionie Mazowsze.


W przestrzeni publicznej Łomianek zainicjowałem ideę  powstania pomnika na 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, pomnika upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości oraz muralu u zbiegu ulic Warszawskiej i Jedności Robotniczej.

W razie wybrania mnie na radnego moimi priorytetami będą:
– Szeroko rozumiane bezpieczeństwo;
– Budowa infrastruktury drogowej;
– Budowa kanalizacji i oczyszczalni;
– Budowa domów spotkań sąsiedzkich na każdym Osiedlu;
– Stworzenie biura interwencyjnego dla wszystkich mieszkańców;
– Budowa strzelnicy;