Nowe Łomianki

Przede wszystkim chciałbym, aby Łomianki ponownie stały się miastem możliwości. Miastem dynamicznie się rozwijającym oraz bardziej bezpiecznym niż obecnie.

Moim priorytetem jest:

  • poprawa bezpieczeństwa przez zwiększenie liczby patroli głównie nocnych,
  • poprawa stanu dróg gminnych oraz budowa kolejnych kilometrów sieci wod-kan,
  • zaktywizowanie ludzi młodych poprzez budowę siłowni plenerowej w Łomiankach Górnych oraz budowę ścieżek rowerowych,
  • organizacja szkoleń dla seniorów z zakresu podstawowej obsługi komputera.

 

Przywracamy głos mieszkańcom, razem możemy więcej!