Nowe Łomianki

Jestem absolwentką Wydziału Prawa UW i studiów podyplomowych zarządzania nieruchomościami na Politechnice Warszawskiej oraz technikiem ekonomistą. 

Pracuję w korporacji jako menadżer. Wiele lat pracowałam w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ostatnio na stanowisku Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich. Byłam również koordynatorem Spisu Powszechnego w 2021 roku.

 Wcześniej pracowałam w sektorze dużych przedsiębiorstw i 6 lat prowadziłam własną działalność gospodarczą.

Mieszkam w Łomiankach od 18 lat. Potrafię spojrzeć na gminę z perspektywy mieszkańca, przedsiębiorcy i urzędnika. Uważam, że: „Urzędnikiem się bywa, a człowiekiem się jest.”

Potrzeb jest dużo.

Budowa nowych solidnych dróg, ścieżek rowerowych i chodników oraz  poprawa stanu technicznego już istniejących, wraz z oświetleniem ulicznym i powinny być aktualnie priorytetem w naszej gminie.

Kwestia dostępu gospodarstw domowych do wody miejskiej i kanalizacji to w XXI wieku jeden z wyznaczników troski wspólnoty o każdego mieszkańca.

Jakość powietrza jest sprawą ważną dla wszystkich. Należy zapewnić pomoc w wymianie pieców na paliwo stałe na piece nowoczesne, ekologiczne mniej zamożnym osobom i emerytom.

Dobro dziecka to sprawa nadrzędna dla każdego rodzica. Gmina również powinna wspierać w rozwoju dzieci i młodzież. Oprócz szkół, przedszkoli i placów zabaw potrzebne są miejsca do wspólnego spędzania czasu, uprawiania sportu, zabawy.

Nie będę obiecywać „gruszek na wierzbie”. Jeśli wyborcy obdarzą mnie swoim zaufaniem i zostanę radną będę przeciwstawiać się marnowaniu środków na projekty „półkowce” i popierać te, na które gminę stać.

Chciałabym, aby mądre gospodarowanie środkami własnymi gminy oraz umiejętność sięgania po fundusze z KPO sprawiły, że Łomianki będą rozwijać się pod względem infrastrukturalnym szybciej niż kiedykolwiek.