Nowe Łomianki

Witajcie, jestem absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Startuję jako kandydat bezpartyjny, niezwiązany z żadnym ugrupowaniem politycznym. Jestem osobą komunikatywną, i cenię bezpośredni kontakt z ludźmi. Blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe w badaniu potrzeb Klientów pozwoliło mi rozwinąć umiejętność słuchania i dostrzec, jak ważna jest otwartość w budowaniu silnej, zintegrowanej społeczności. Chętnie angażuję się w akcje społeczne.

 

Obiecać można wszystko… Tak, w większości kandydaci jak jeden mąż składają obietnice. Z zasady to słuszne działanie, natomiast nieliczni pokazują jak to osiągąć. Chciałbym przedstawić z mojej strony przykład rozwiązania jako mój program wyborczy.

 

INWESTYCJE w drogi muszą iść w parze z rozwojem gminy. Będę zabiegał o regulowanie własności działek oraz rozbudowę sieci drogowej, jak i remonty – to dla mnie sprawy priorytetowe. Moje wielomiesięczne działania na terenie ul. Brzegowej przyczyniły się do zwiększenia ilości wykonywanych prac naprawczych nawierzchni. Będę kontynuował takie działania na terenie całego rejonu moich wyborców Łomianki Dolne, Kiełpin, cały Dziekanów, Sadowa oraz Kępa Kiełpińska.

 

Jak możemy to osiągnąć?

REMONTY – uważam, że musimy znacząco poprawić jakość wykonywanych prac. Obecnie większość funduszy przeznaczonych na naprawy to działania doraźne, nieprzemyślane, nieuzasadnione ekonomicznie… Po wykonanych remontach, mija kilka tygodni i dziury pojawiają się ponownie. Należy zmienić sposób utwardzania dróg. Należy wykorzystać nowoczesne technologie podbudowy aby wydłużyć trwałość wykonanych prac. Wykorzystywany destrukt musi być znacznie lepszej jakości i zawsze utwardzany termicznie co znacząco wpłynie na trwałość drogi.

 

Wraz z rozwojem dróg będę zabiegał o nowoczesne ścieżki rowerowe, chodniki i oświetlenie. Wiele tych działań można zrealizować również w miejscach gdzie nie ma infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wykorzystamy nowoczesne technologie produkcji (wiatr + słońce) jak i magazynowania energii aby oświetlać ulice gdzie nie ma odpowiedniej instalacji energetycznej. Wydzielimy przestrzeń pieszą na terenach dróg tymczasowych / nieutwardzonych.

FUNDUSZE – dzięki samej optymalizacji wykonywanych prac będziemy mogli w perspektywie kilkuletniej zaoszczędzić ogromne środki. Przedstawiłem na zebraniu Dziekanowa Bajkowego opracowanie zmiany sposobu realizacji utwardzenia na przykładzie ul. Brzegowej, która nie posiada infrastruktury kanalizacyjnej. Zamiana obecnego destruktu na drogowe płyty betonowe pozwoli uzyskać okresie 5 letnim można oszczędności na poziomie 40-50% co daje ok 150.000 – 200.000 PLN. Zaoszczędzone środki wpłyną na przyspieszenie tempa realizacji pozostałych inwestycji. Zapewne o moim pomyśle użycia płyt drogowych usłyszycie Państwo u wielu kandytatów.

RADNY DLA MIESZKAŃCÓW – moim celem jest skuteczne działanie na rzecz naszej społeczności. Ważna jest dla mnie komunikacja z mieszkańcami, szybkie reagowanie na zgłaszane uwagi, aktywne słuchanie i wyciąganie wniosków. Jako radny będę prowadził cotygodniowe dyżury dla mieszkańców na ul. Warszawskiej 107 gdzie będzie można osobiście zadać pytania czy zgłaszać uwagi. Zawsze z wielkim zaangażowaniem podchodzę do rozwiązywania problemów, finalnie to RAZEM będziemy tworzyć przyszłość Łomianek!

 

Odbyte do tej pory spotkania z mieszkańcami pozwoliły mi zgromadzić listę pozostałych potrzeb inwestycyjnych. Na tej podstawie przygotowałem projekty jakie będę aktywnie wspierał w naszej gminie, o to najważniejsze:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

– osiągąć to możemy poprzez przyspieszenie uregulowania własności działek.

KOMPLEKS EDUKACYJNY W ŁOMIANKACH DOLNYCH (Brzegowa)

– ten punkt nie wymaga wyjaśnień, projekt jest na etapie realizacji od poprzedniej kadencji. Przy sprawnym zarządzaniu budżetem i współpracy radnych uda się go zrealizować w ramach jednej kadencji.

USPRAWNIENIE TRANSPORTU MIEJSKIEGO NA TRASIE ŁOMIANKI-WARSZAWA

– poprzez osiągnięcie porozumienia z prezydentem Warszawy utworzymy buspas aby umożliwić znacznie szybszy dojazd komunikacją miejską do linii metra (nie dajmy się zmanipulować projektem metra czy też tramwajami… buspas to jedyna realna możliwości na najbliższe lata).

SPORT / REKREACJA / INTEGRACJA SPOŁECZNA

– Rozbudowa istniejącego zaplecza sportowego, w tym boisk, skateparków, siłowni plenerowych jak i placów zabaw.

BEZPIECZEŃSTWO

– Poprawę bezpieczeństwa osiągniemy poprzez poszerzenie zasięgu miejskiego monitoringu oraz dodatkowe patrole we współpracy ze strażą miejską lub zewnętrznymi lokalnymi firmami ochroniarskimi (w razie konieczności).

 

Bycie radnym postrzegam jako bycie głosem mieszkańców, reprezentantem ich interesów. Zawsze z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem podchodzę do wyzwań. Jestem otwarty na współpracę i będę dążył do tego, aby nasza gmina była miejscem, gdzie każdy czuje się wysłuchany. Utrzymywanie dobrych relacji daje lepszą możliwość wymiany doświadczeń. Łomianki oferują nam już wiele, sporo jest jednak do zrobienia… potrzebujemy lepszych dróg, nowoczesnych i przemyślanych inwestycji. Głosując na mnie możesz liczyć na NOWE ŁOMIANKI!

Rafał Jabłoński – kandydat do Rady Miejskiej Łomianki

KKW NOWE ŁOMIANKI – nr 2 na liście (okręg 3)