Nowe Łomianki

Piotr Obłuski, 49 lat,
Jestem osobą, która łączy w sobie wyjątkowy zestaw umiejętności zawodowych i osobistych pasji. Posiadam wyższe wykształcenie z obszaru bioetyki, uzupełnione o specjalizację z zakresu zarządzania i coachingu, co pozwala mi efektywnie pełnić funkcję menadżera w jednym z wiodących banków. W mojej pracy kieruję się empatią i umiejętnością budowania motywacji.

 
Jako mąż i ojciec, stawiam rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o to, by spędzać z nią jak najwięcej jakościowego czasu. Moje zaangażowanie w życie rodzinne jest dla mnie źródłem siły i inspiracji do podejmowania nowych wyzwań zawodowych.

Moja pasja do sportu, a szczególnie do biegania, odgrywa kluczową rolę w moim życiu. Uważam, że regularna aktywność fizyczna to nie tylko sposób na utrzymanie dobrego zdrowia i kondycji, ale także narzędzie do budowania systematyczności, obowiązkowości oraz samodyscypliny.

 
Te wartości przekładają się na moje życie osobiste i zawodowe, pomagając mi w osiąganiu wyznaczonych celów i kierowania zespołem z pozytywną energią. Staram się być przykładem osoby, która potrafi znaleźć harmonię między życiem zawodowym, a prywatnym, czerpiąc z obu sfer to, co najlepsze. Mam zdolność do inspirowania innych, zarówno w pracy, jak i poza nią. Chcę budować w społeczeństwie świadomość dążenia do pełnego i zrównoważonego życia.