Nowe Łomianki

Pochodzę z patriotycznej rodziny. Ojciec walczył w ruchu oporu na terenach Puszczy Kampinoskiej w obwodzie „Obroża i obwodzie Łęgów AK. Za walkę zbrojną na terenach: Młocin, Dziekanowa Leśnego, Janówka i Wierszy został aresztowany i wywieziony do obozu w Mauthausen.

Jestem byłym pracownikiem Korporacji PZU S.A., gdzie pełniłam funkcje menadżerskie. Tam rozpoczynałam przygodę z działalnością społeczną, działając w Komisji Socjalnej i Związkach Zawodowych ”Solidarność”.
W latach 2005-2017 zasiadałam w Zarządzie OPP Żonkil-Warszawa. Uczestniczyłam w sympozjach pacjentów onkologicznych, organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii.

Na stałe w Dziekanowie Bajkowym zamieszkałam 10 lat temu. Już od pierwszego dnia raziła mnie bezczynność władz, wobec braku podstawowych inwestycji. To stało się też bezpośrednim powodem mojego zaangażowania w problemy Dziekanowa Bajkowego. Do urzędu, a także radnych z tego terenu napisałam niezliczoną ilość pism – petycji /maili/. Przeprowadziłam wiele rozmów z Panią Burmistrz, jednak bez skutku… Mantra była zawsze taka sama: nie da się zrobić, pada deszcz, słońce świeci, to za trudne… i tak leciały kolejne lata.
Nasze sołectwo przez 5 lat kadencji Pani Burmistrz popadło jeszcze bardziej w skrajną zapaść inwestycyjną. Opisałam to w swojej skardze z dnia 9.01.2024 roku i – pomimo że Rada Miejska uznała skargę za zasadną – nie otrzymałam sensownego odpowiedzi na pytanie, co było i jest powodem zaniedbań w Dziekanowie Bajkowym?

Należę do osób otwartych na problemy społeczne. Jestem komunikatywna, potrafię słuchać, inaczej mówiąc „wejść w buty mówiącego”. Wiem, jak ważna jest świadomość profilaktyki zdrowotnej mieszkańców. Nasze społeczeństwo starzeje się, więc jestem za utworzeniem Modelowego Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w Łomiankach.

Od roku 2018 roku zasiadam w Radzie Seniorów Łomianki. Do Zadań Rady Seniorów, jako ciała doradczego, należy realizowanie programów chroniących naszych seniorów przed wykluczeniem społeczny oraz szerzenie profilaktyki zdrowotnej dla tej właśnie grupy.

Prywatnie jestem dumną mamą dorosłego syna Jakuba (absolwent ASP, certyfikowany instruktor nauki nurkowania i przedsiębiorca, wyróżniony w Plebiscycie „Orły Przedsiębiorczości”) i babcią 2 wnuczek.
Mam wiele pasji. W wolnym czasie jestem uczestniczką zajęć tanecznych w łomiankowskim Centrum Kultury. A ponieważ dla mnie „wiek to tylko liczba”, zachęcam seniorki do grupy tanecznej „Gracje”; zajęcia prowadzi wybitna trenerka, Pani Aleksandra. W 2023 roku byłam inicjatorką zgłoszenia naszych grup tanecznych na IV Przegląd Twórczości Osób Starszych, organizowany przez MCPS w Warszawie i kolejny przegląd przed nami w listopadzie 2024 roku.

Angażowanie się w problemy lokalnej społeczności w Łomiankach to moja misja, którą chciałabym pełnić tak długo jak się da. Liczę, że Piotr Rusiecki – mój kandydat na burmistrza Łomianek – pomoże mi w tym.