Nowe Łomianki

Jestem duszą społeczną i czerpię niezwykłą satysfakcję z czynienia dobra na rzecz innych. Uwielbiam pracę z ludźmi i dla ludzi. Jestem odważna i gotowa do poświęcenia jeśli uważam, że dany cel jest tego warty i możliwy do osiągnięcia. Wierzę w ludzi i potrafię pozytywnie na nich oddziaływać – wiem, że razem można osiągnąć znacznie więcej.  Uważam, że nawet drobne rzeczy i zmiany mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na naszą codzienną rzeczywistość i warto wykorzystywać każdą okazję do tego, by zmieniać świat na lepsze.

Jestem też realistką i nie zamierzam obiecywać ludziom różnych rzeczy, aby tylko przyciągnąć do siebie wyborów. Chcę pracować dla wszystkich mieszkańców miasta, a nie tylko wybranych ulic czy osiedli.

Jako doświadczony menadżer i przedsiębiorca chciałabym wnieść do zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie miastem swoje kompetencje. A są to:

 • umiejętność strategicznego planowania i organizacji
 • zdolności analityczne, a także związane z tworzeniem i kontrolą budżetów
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami oraz harmonogramowania

Uważam, że moja widza i kompetencje mogą być przydatne podczas budowy zespołów odpowiedzialnych za realizację różnych projektów. Dwa strategiczne obszary które wg mnie wymagają szczególnej pracy w najbliższej przyszłości to:

Szeroko rozumiane BezpieczeństwoPlan Obrony Cywilnej

Moim priorytetem będzie również wsparcie lokalnych przedsiębiorców, co  ma realne szanse zwiększyć wpływy do budżetu miasta.

WYKSZTAŁCENIE

 • Magister ekonomii (SGH – Zarządzanie i Marketing)
 • Specjalista ds. BHP – studia + roczny staż w służbach BHP podczas budowy Huty szkła.
 • Certyfikowany Kierownik Projektu – wg brytyjskiej metodyki Prince 2 Foundation dot. zarządzania projektami

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 25 lat aktywna zawodowa. Zarządzanie małymi zespołami ludzkimi (do 30 osób) oraz koordynacja projektów z branży IT, telekomunikacyjnej i budowlanej. Od 2013r prowadzę rodzinny biznes wspólnie z mężem związany z zarządzaniem projektami i nadzorem inwestycji.

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

 • Od 2019r działam aktywnie w Radzie Sołeckiej Kiełpin

Z doświadczenia wiem, jak ważna jest dobra współpraca na linii Rada Sołecka – mieszkańcy, a także Rada Sołecka – Urząd Gminy. To między innymi jeden z powodów dla których zdecydowałam się kandydować do Rady Miasta Łomianki.

 • W 2019 r byłam na misji w Tanzanii

Reprezentowałam społeczność Kiełpina i Łomianek na święceniach kapłańskich ojca Ditricka. To było niezwykłe doświadczenie, które na zawsze mnie zmieniło. Moim towarzyszem podróży był Antek z którym poznaliśmy się w piątek, a we wtorek byliśmy już w samolocie.

Historia związana z tym wyjazdem znajdziecie pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1cn1MrYETC-1uiPdT_5r-Ec_JBVw84yZz/view

MOJE MOCNE STRONY TO:

 • Pracowitość, rzetelność i uczciwość
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności
 • Zaangażowanie
 • Aktywność społeczna
 • Kompetencje menadżerskie
 • Zdolności organizacyjne
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami poparta wieloletnią praktyką zawodową