Nowe Łomianki

Dariusz Tomasz Bartosiński – kandydat do Rady Miasta Łomianki

 

Jestem przede wszystkim Państwa sąsiadem, mieszkam w sołectwie Dziekanów Nowy przy ul. Rolniczej.  Mam 36 lat, ojciec trójki wspaniałych dzieciaków. Z wykształcenia Geodeta, uzyskując w 2011r. dyplom magistra inżyniera na Politechnice Warszawskiej, blisko od 13 lat czynnie działam w tej branży. Niejednokrotnie borykając się z zawiłościami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków na terenie naszej gminy (szczególnie w zakresie działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne z nieruchomości). Bolączką naszej gminy oraz okręgu nr 3 z którego jestem kandydatem jest obecny stan dróg,  który niejednokrotnie wynika z faktu braku własności przeniesionej na rzecz gminy (np. Dziekanów Bajkowy, Dąbrowa Leśna). Należy rozmawiać z mieszkańcami w tym zakresie, tak aby w konsekwencji uzyskać efekt poprawy infrastruktury drogowej, która pozwoli na rozwój całych Łomianek. Dlatego chętnie przyjmę każdą sugestię, żadne rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące dla wszystkich. Zawsze będzie chodziło o znalezienie kompromisów i znalezienie najlepszego rozwiązania dla społeczności. Jest to dokładnie to, co postrzegam jako pracę członka rady miasta.

 

Geodezja oraz związane z nią wyzwania w chwili obecnej są dopełnieniem moich obecnie wykonywanych czynności zawodowych, a mianowicie koordynowaniem realizacji projektów budowalnych na rzecz Sił Zbrojnych RP. Od blisko 7 lat zajmuje się nadzorem nad procesem budowlanym poszczególnych zadań inwestycyjnych od pozyskania podwykonawców, realizacji, po ich końcowe rozliczenie. Niejednokrotnie cały proces jest realizowany w reżimie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z tego powodu posiadam doświadczenie w pozyskiwaniu podwykonawców zgodnie z PZP. Również od strony sporządzenia wniosku o wszczęcie postępowania, przygotowania dokumentacji przetargowej oraz przejście przez cały proces związany z oceną ofert oraz wyborem wykonawcy.

 

Obszarem moich obowiązków zawodowych jest również obsługa posprzedażowa (serwisowa) zrealizowanych zadań budowalnych, wiec nie są mi obce zagadnienia związane z gwarancją i rękojmią w procesie budowalnym.  Udział w okresowych przeglądach gwarancyjnych i koordynacja podwykonawców. Analiza zasadności roszczeń gwarancyjnych pod kątem technicznym. Wprowadzenie i nadzorowanie Podwykonawców, sił własnych lub wykonawcy zastępczego – są zakresami w których posiadam doświadczenie.

 

Uchodzę za osobę energiczną, chętną do pomocy i godną zaufania. Jestem spełniony zawodowo posiadając wiedzę teoretyczną, doświadczenie związane z realizacją i nadzorem inwestycji budowalnych. Jeżeli uzyskam mandat do Rady naszego Miasta, całą swoją energię poświęcę sprawom rozwoju naszego miasta.

 

Mogę Państwu obiecać swoją ciężką prace, oddanie dla sprawy oraz pełne zaangażowanie – jak co dzień w mojej pracy zawodowej. Łomianki to miasto w którym się urodziłem, tu mieszkam i chcę jego rozwoju zgodnego z wolą mieszkańców.

 

Zasiadając w radzie miasta doprowadzę do:

-Rozbudowy ul. Rolniczej – podział na etapy całej inwestycji. Etap I – od granicy  gminy do ul. Podróżnej, realizacja kolejnych etapów po ponownych konsultacjach z mieszkańcami

-Pozyskania dodatkowych środków na tzw. służby ponadnormatywne (dodatkowe patrole policjantów na terenie Gminy)

– Ponownej weryfikacji i konsultacji MPZP z mieszkańcami Dziekanowa Polskiego i Nowego

 

Jednocześnie będę wspierał nowego Burmistrza również przy realizacji następujących tematów:

– Poprawa jakości dróg na terenie całej Gminy – uregulowanie własności oraz rozpoczęcie ich budowy;

– Dalsza rozbudowa sieci wod-kan;

– Budowa szkoły w Łomiankach Dolnych;

– Bezpieczeństwo.

 

Mocno wierzę w potencjał naszych sołectw, podobnie jak osób w nich mieszkających.

Dziękuję, jednocześnie prosząc o Państwa głos.

 

Wierzę, że wspólnie zobaczymy różnice!